ДОБРОВОЛЦИ

Може да ни подкрепите като станете доброволец към нашите инициативи!

 

 

За да подкрепите с личните си усилия дейността на СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ може да станете член или доброволец. Сдружението е създадено и функционира изцяло благодарение на добрата воля и ентусиазма на своите членове и на външни доброволци, които участват в избрани инициативи според възможностите си, свободното си време и интересите си.

За разлика от редовните членове, доброволците не заплащат членски внос, но заедно с това губят право на глас в Общото събрание на сдружението. Практиката ни показва, че в повечето случаи доброволците са хора, чиито живот не е засегнат пряко от спина бифида и/или хидроцефалия. Те са динамични, социално ангажирани личности, които искат да дадат своя безвъзмезден принос за благородна кауза. От друга страна, за учащите социални науки, доброволческата дейност може да се окаже вярната първа стъпка в професионалната реализация.

Сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ приветства усилията на всички, които даряват своята подкрепа, лично време и усилия. В доброволния труд няма малко и много! Искрено вярваме, че дори само час доброволен труд може да промени цял един живот!

 

Благодарим от сърце на всички, които инвестираха личното си време, турд, усилия и талант в нашата кауза!

Благодарим на: Илияна Хорозов, Виолета Месерер, Анна Борисова, Мария Агнетер,  Деси, Вера Йорданова, Гергана Атанасова, Дариа Бориславова, Илияна Василева, Ивелина Минева, Анина Георгиева, Петя Караманова, Диан Шмилев, Меглена Тодорова, д-р Хасан Бурнусузов, д-р Мария Матеева, д-р Явор Енчев, Пенка Динчева-Стоянова, Христо Славков, SUPERHOSTING.BG, Катя и Стефан (Ka Studio Варна), Даниел Ахчиев (Swan photography), Елена Ставрева.

 

 

За да станете доброволец към нашата организация трябва да изпълните следните стъпки:

  1. Запознайте се с устава на Сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ—БЪЛГАРИЯ.
  2. Изпратете ни текст, в който описвате своите интереси, професионални възможности, потенциал, лични способности, мотиви да станете доброволец към Сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ на електронната ни поща – info@sbhb.org

 

Вече можем да започнем съвместна работа!

 

 

 

Премини към: