Основни принципи на електротерапевтичния метод и приложението му при пациенти със спина бифида и хидроцефалия       Електротерапията е един от физикалните методи, който се използва при деца със спина бифида и/или хидроцефалия. В световен мащаб...
  Какво представлява ерготерапията (окюпейшън терапия). Как се прилага при деца със спина бифида и хидроцефалия     Що е ерготерапия? Ерготерапията представлява една медицинско-терапевтична процедура с педагогически, психологически и социални...
Приложението на пасивната гимнастика при деца и възрастни със спина бифида     Пасивна гимнастика се прилага при заболявания на опорно-двигателната система и/или на нервната система. Може да бъде използвана за превенция на патологични изменения в...
  Приложение на термотерапията при деца и възрастни със спина бифда и/или хидроцефалия     Термотерапията е един от физиотерапевтичните методи с приложение при деца и възрастни със спина бифида и/или хидроцефалия. По време на процедурите най-често...
  Масажът при деца и възрастни със спина бифида и хидроцефалия     Масажът може да се приложи като част от физиакалната терапия при хора със спина бифида и/или хидорцефалия за облекчаване на някои съпътстващи състояния и цялостно подобряване. Той...
  Същност на позиционната терапия при спина бифида и хидроцефалия   Позиционната терапия при хора със спина бифида и хидроцефалия се прилага като подкрепяща терапия или като превенция на появата на контрактури и счупвания/навяхвания. В същността си...
Основни групи помощни средства приложими при деца и възрастни със спина бифида и/или хидроцефалия       Помощните средства могат да променят коренно живота на децата и на хората с двигатлени увреждания - те стават по-мобилни и самостоятелни...
  Достъп до физиотерапевтични и рехабилитационни услуги в България       Законът за интеграция на хората с увреждания посочва правото на медицинска и социална рехабилитация, като едно от правата на хората с трайни увреждания в България...

Pages

created by SEO web design