Национален протест на 3-ти април на семействата на деца с увреждания

Присъединяваме се към протеста на родителите не деца с увреждания в България. Ще се съберем на 3-ти април 2015, пред сградата на Народното събрание в София. Всички, които искат и имат възможност да подкрепят каузата са добре дошли.

 

По-долу може да изтеглите конкретните искания на организаторите на протеста към отделните институции. Ще има хора, на които документът ще се стори прекалено дълъг, но за съжаление няма една излишна дума. Пропуските в системата ни са изключително много, но това го знаят само хората, които всекидневно се сблъскват с изброените проблеми. Всяко едно от тези искания ще промени качествено живота на стотици деца и технтите семейства.

 

Повече от организаторите:

Протестираме, защото не искаме да сме заложници на децата си, не искаме социални помощи и ограничения!

Искаме да отглеждаме децата си с любов и достойнство!

Хората с увреждания оцеляват не благодарение на смислена институционална политика, а с помощта на паралелна социална и здравна система, посредством благотворителност.

Настояваме, Министерството на здравеопазването да осигурява безплатно всички помощни средства, касаещи здравето на децата/лицата с увреждания , а за целта е необходимо да се изготви подробен и изчерпателен електронен регистър на децата/лицата с увреждания по заболявания, в регистъра да се вписва и информация относно каква терапия и с каква продължителност следва да бъде извършвана на всяко дете/лице.

Не искаме да внасяме нелегално лекарства, искаме да се осигури внос на високоефективни такива и най-скъпите от тях да бъдат включени в реинбурсния списък на Национална здравно осигурителна каса /НЗОК/.

Децата с увреждания имат право на качествено образование, но условия за това липсват.

Масовите училища са длъжни да предлагат пакет от образователни услуги, задоволяващи нуждите им.

Само в България хората с увреждания и техните семейства кандидатстват за асистентска помощ почти всяка година и се молят да бъдат одобрени.

С цел обезпечаване на един достоен живот на семействата с деца / лица с увреждания, при които единият от членовете на семейството е постоянно ангажиран с отглеждане / на дете /лице с увреждане и е невъзможно същия да работи, настояваме да се разработи механизъм за обезпечаване на финансирането за изплащане на възнаграждения в размер на средната работна заплата за страната, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Подробни искания ще бъдат внесени към отговорните институции.

Категория: