ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО-ДЕТАЙЛИ

Обучението за семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия по проекта РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ще проведем на 15-16.11.2014г. в к.к. Константин и Елена (в близост до Варна).

 

Ако имате дете със спина бифида и/или хидроцефалия и желаете да вземете участие в обучението, молим да изпратите попълнена заявка за учатсие до УС на сдружението на електронен адрес info@sbhb.org . Образец на заявката може да изтеглите от линка по-долу.

По-долу може да изтеглите също допълнителна информация, свързана с настаняването и транспорта.

Участници ще бъдат записвани само след коректно подадена заявка! Крайният срок е 20.10.2014.

 

Относно темите на обучението, може да прочетет повече в Рзюмето на проекта. По-подробна информация очаквайте скоро, когато ще публикуваме програмата на Работилницата.

 

Напомняме, че Проектът насърчава участието на бащите, така че не се притеснявайте да включите таткото.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Спина бифида и хидроцефалия-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Прикачен файлРазмер
Файл 4-Zaqvka za uchastie-RV-SBHB.docx101.2 KB
Файл 4-Info-za obuchenieto-RV-SBHB.docx103.39 KB