Професионални съвети от психолог през форума ни

Родителите и близките на деца със спина бифида и хидроцефалия ще могат да се допитват до мнението на професионален психолог при всички трудности, които срещат в отглеждането на децата. Това ще стане възможно през нашия форум. Може да задавате въпросите си в специалната тема „ПОПИТАЙ ПСИХОЛОГА“:

http://sbhb.org/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0

 

 

Ще събираме въпросите и след 15-то число на всеки месец и Севджихан Еюбова, клиничен психолог, ще отговори на тях.

Инициативата е на самата Севджихан – приятел на нашето сдружение и обучител на родители и деца по проекта „Работилница за взаимопомощ“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България. От 2007 работи като клиничен психолог към „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен”АД, гр.Шумен. Севджихан има редица проекти зад гърба си в цялата страна. Водила е обучения и тренинги на мултидисциплинарни екипи към  АЛА-гр.Пловдив, Карин дом-гр.Варна, Ресурсен център-гр.Шумен. Има публикаиции в „Практическа педиатрия”, „Здравни грижи”, „Клинична психология” и др.

Сега е моментът, още веднъж да кажем: Благодарим Севджи!

Категория: