СБХБ въвежда семейно-ориентирания подход при консултиране на родители

Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ въведе семейно-ориентирания подход при консултиране на родители и семейства, благодарение на участието си в проект на Фондация Карин Дом, реализиран по програмата „Вяра в децата и семейството“ с подкрепата на Фондация Лале. Проектът цели да намали риска от институционализация чрез фокус върху семейството и силните му страни. Статистиката показва, че децата с увреждания са изложени на 10 пъти по-висок риск от изоставяне, затова високите компетенции и систематичния подход за изключително важни в нашата работа.

 

В рамките на проекта двама души от нашия оперативен екип преминаха двудневно теоритично обучение и двудневен практикум, организирано от Карин дом, свързани със семейно-ориентирания подход и въвеждането му в организациите. В обученията участваха представители на още 8 НПО от цялата страна, фокусирани върху работата с деца в риск и техните семейства.

С придобитите знания от обучението изготвихме вътрешна за сдружението система за оценка на риска от институционализация за деца със спина бифида и хидроцефалия. Въведохме системата и обучихме 10 от родителите ни за контакт, така че да я използват свободно при консултиране на нови семейства. Паралено започнахме работа с 15 семейства следвайки семейно-ориентирания подход, при които очакваме до приключване на проекта качествена промяна в живота и реално понижаване на риска от институционализация. Ще постигнем това с поредица от консултации, предоставяне на информационни брошури, срещи в семейния център на сдружението.

На 28.10.2015 екип от специалистите на Карин дом, извършиха супервизия по проекта.

 

 

Категория: