ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2015

Приятели, напомняме, че съгласно устава на сдружението може да подновите членския внос за 2015 до края на януари.

 

На Общото събрание на 14-ти ноември 2014 решихме размера на годишния членски внос да стане 20 лв. Първоначалния членски внос променихме на 30 лв.

 

Членския внос може да платите по банковата сметка на сдружението:

IBAN: BG16PRCB92301037854710

BIC: PRCBBGSF

Прокредит банк (ProCredit Bank)

Титуляр: СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

   

Имайте предвид, че Прокредит банк са въвели такса за захранване на сметка от гише. Затова използвайте терминалът за внасяне в зоната на самообслужване в офисите на банката. Така ще бъдете освободени от такси. Необходимо е да знаете единствено последните 10 цифри от номера на сметката, по която искате да внесете. В случай, че нямате тази информация, банков служител ще Ви я предостави.     

Категория: