Спина бифида и хидроцефалия-България вече е част от НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

През октомври 2015 сдружението ни се присъедини към Националната мрежа за децата (www.nmd.bg). Така станахме част от голямото семейство, обединяващо над 130 граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в риск от цялата страна.

 

Национална мрежа за децата (НМД) е създадена през 2003 г. като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза. От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, съ-финансирана от Министерството на външните работи на Франция. От лятото на 2009 г. Национална мрежа за децата работи и по проект „Имам право” за по-добра закрила на детските права в България, финансиран от фондация OAK и УНИЦЕФ. Само за последните 3 години мрежата е успяла да:

·         Подпомогне за лечението и развитието на над 1700 деца с увреждания и повече от 6000 деца в риск (от насилие, трафик, и др.) и техните семейства;

·         Допринесе за подобряване на образованието на повече от 22 000 деца, подпомагайки по този начин повече от 11 000 български семейства в нужда;

·         Подкрепи пряко над 1500 деца в домове да за деца (повече от 1/5 от всички деца в домове)

НМД осъществява застъпнически и лобистки кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца. Благодарение на екипа си от експерти изработва информирани политики за децата и семействата. Също така активно работи за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях. Друг основен приоритет в работата  е изграждането на работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата.

За нас е чест и предизвикателство да сме част от толкова мащабен проект, създаден и работещ за доброто на децата на България. Надяваме се, че с участието нии в инициятивите на Мрежата ще сме още по-полезни за децата и семействата със спина бифида и хидроцефалия. 

Категория: