Подновяване на членството за 2016

Съобщение до членовете на сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България

 

Приятели,

Напомняме ви, че съгласно устава ни, настоящите членове могат да подновят членството си за 2016 до края на януари като преведат членски внос в размер на 20 лв. Ако изпуснете срока, ще се наложи да заплатите общо 30 лв, равняващите се на 20 лв годишен и 10 лв встъпителен членски внос.

Членският внос се внася по банковата сметка на сдружението.

IBAN: BG16PRCB92301037854710

 BIC: PRCBBGSF

 Прокредит банк (ProCredit Bank)

СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ

 

Размерът на членския внос е символичен. С него успяваме да покрием разходите за поддържане на банковата сметка. Въпреки това, той показва ангажираност и принадлежност към нашата общност.

 

Напомняме още, че съгласно Правилника за осъществяване на обществена дейност, при подпомагане и разпределяне на дерения, членовете на сдружението се ползват с предимство пред останалите семейства в нужда. Това важи и за дарените помощните средства, покриване на разходи за сбирки и лагери и други получени дарения.

 

 Устава на сдружението и Правилника за обществената дейност може да намерите на този линк:

http://sbhb.org/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE

 

Информация за членството може да намерите на този линк:

http://sbhb.org/%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D1%85%D0%B1

 

С уважение,

УС

 

Категория: