За стъпките на Отбор Промяна Част 1: Силен старт и уверени първи крачки

Отбор Промяна е един от трите екипа деца, с които сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ работи по проекта Младите застъпват. С проекта подкрепяме застъпнически инициативи на децата по избран от тях проблем, като така им даваме възможност да натрупат полезни знания и умения и положителен опит в прилагане на гражданските си права. Вярваме, че това ще са безценни инструменти за бъдещето им на активни граждани.

Менторът на отбора подкрепя децата на всяка стъпка от застъпническата работа: избора на проблема, анализи, изготвяне на стратегия и план за действие, презентации. Децата се срещат регулярно със своя ментор и работят заедно - планират, анализират, изпълняват задачи. Заедно с това, децата се събират заедно почти всеки месец на екипни срещи.

 

 

Избор на име и тема на работа

Децата от Отбор Промяна са шест и живеят във Варна и близо до града. Повече за тях може да намерите ТУК. Отборът избра да работи по проблема с липсата на площадки за деца над 12 години. Децата взеха решението за темата на една от първите екипни срещи, още през януари.

 

Славея, ментор на отбора и председател на сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България споделя: „Изборът не беше лесен, тъй като искахме да изберем проблем, който е актуален и всички деца го припознаят. Това беше и първото предизвикателство, което децата преодоляха успешно като екип. Всъщност второто, защото малко преди това заедно избраха името на екипа да е Отбор Промяна

В процеса на избор децата упражниха важни умения като умението на представиш идеята си и да убедиш другите в правотата си; умения за активно слушане, асертивност, комуникация и екипно да вземете решение.

Като варианти за застъпниеческа тема, децата от Отбор Промяна обсъдиха още шума в училище; твърде строгите, както и за твърде невзискателните учители; караниците с родителите заради оценки; невъзпитаните съученици; тютюнопушенето и консумацията на енергийни напитки сред децата; тежките раници; мръсните площадки; липсата на велоалеи и безопасна градска среда по пътя до училище. Трите теми, които най-много развълнуваха отбора бяха:

  • Вредните навици при децата  (пушене, енергийни напитки, алкохол);
  • Тежките училищни раници, препълнени с учебници и помагала;
  • Липсата на площадки за големи деца.

След гласуване Отбор Промяна избра темата свързана с липса на площадки и места на открито за игри, срещи и спорт на по-големи деца (над 12години).

 

Вижте видео от канала на Младите засъпват в YouTube, в което децата представят себе си и разказват за избора си ТУК.

 

 

Анализ на проблема

За успешно застъпничество трябва да сме сигурни, че разбираме съществото на проблема и всичките му проявления. Децата трябваше да подготвят обстоен анализ, който да им послужи за основа на застъпническите действия. За целта използвахме концепцията за „дървото на проблема“, съгласно която корените описват причините, а клоните последствията от набелязания проблем. За изпълнението на тази важна задача, децата се разделиха на два малки екипа. Екипите се срещаха, търсиха и проверяваха информация в интернет, обсъждаха, анализираха и вадеха изводи.  Менторът им помагаше при работата онлайн, насочваше ги да търсят причинно-следствени връзки, както и при формулировката на по-абстрактните идеи и изводи. Екипите презентираха анализа за канала ни в YouTube.

В работата си по дървото на проблема децата упражниха аналитично и критично мислене, създаване на абстрактни връзки и концепции, усвояване на нови знания, презентиране и говорене пред публика, спазване на крайни срокове и  ангажименти към екипа. Малките отбори също стимулираха умения за работа в екип и комуникацията. Анализът даде възможност децата да надградят дигиталните си умения – търсене на информация он-лайн, подбиране на източници, работа с програма за обработване на текст. Успяха да упражнят и чужд език, тъй като част от източниците бяха на английски.

 

Първият екип търси причините да няма площадки за деца над 12 години. Момчетата потърсиха отговорите в разбиранията на обществото ни за подрастващите и успяха да формулират три важни причини:

  • Обществото обръща повече внимание на малките деца и на тяхните нужди и често пренебрегва по-големите, вероятно защото малките са по-беззащитни;
  • Обществото ни мисли, че големите деца та се движат достатъчно.
  • Обществото ни смята, че по-големите деца трябва да развиват навици на възрастни хора, а не да играят като малките. Възрастните мислят, че големите деца трябва да учат, да пишат домашни, да стоят мирно, да не викат. За съжаление, забравяъ, че чрез играта  тийнеджърите развиват много полезни умения като вземане на решения, поемане на рискове, спазване на правила, изграждане на самочувствие, креативност и нестандартно мислене, разпределяне на времето и др.

 

Задачата на децата, които работиха по последиците беше значително по-лесна, най-вече заради факта, че те са преки потерпевши от липсата на места за срещи и игри на открито за по-големи. Все пак и този екип трябваше да поработи върху обобщаването и търсенето на данни в подкрепа на идеите си. Децата изградиха структурата на анализа върху отговора на въпроса: „Къде са тийнеджърите, след като няма площадки за тях?“. Ето кои негативни последици от липсата на площадки за тийнейджъри откриха младите застъпници:

  • Когато децата прекарват времето си вкъщи, на закрито, залепени за екрана на таблета, телефона, компютъра, без движение и жив контакт с приятели и други деца. От това произтичат сериозни рискове за физическото и психичното здраве на тийнеджърите;
  • Когато тийнеджърите играят на площадките за по-малки деца, често се стига до кнфликтни ситуации и рискове от наранявания при ползването на съораженията;
  • Когато децата търсят скришни места, където да се шлаят с приятели е възможно да попаднат в рискови ситуации;
  • Когато тийненджърите обикалят молове и кафенета, те пак са на закрито, заучават консуматорски навици, а и това се отразява на семейния бюджет.

По-долу може да видите подробните анализи на децата от Отбор Промяна.

Вижте още как Никола и Мурат представят причините в канала на Младите застъпват ТУК.

И как Тимшел, Нихат и Денис представят последиците ТУК.

 

 

Четете за стъпките на Отбор Промяна в сайта ни.

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Премини към: