За стъпките на Отбор Промяна Част 2: Самостоятелни крачки в условия на изолация

Застъпническата инициатива на Отбор Промяна започна със силно начало. Само за два месеца децата успяха да изградят сплотен екип, да изберат тема за работа и да направят задълбочен анализ на проблема. ТУК може да прочетете за първите стъпки на отбора по проекта Младите застъпват.

Март месец дойде с много планове за екипна работа и срещи, които извънредното положение, обявено заради COVID-19 преобърн наопаки. Заедно с милиони други деца по света, и децата от Отбор Промяна попаднаха в ситуация на физическа изолация, дистанционно обучение и социален живот, ограничен в интернет мрежата. За да продължи напред, екипът трябваше да се адаптира към новите условия и да премине към нов режим на работа – он-лайн и по телефона.

 

След анализа на проблема децата работиха самостоятелно върху своята индивидуална визия за площадките за тийнеджъри. Те трябваше да подготвят личен проект, чрез който да опишат как си представят така желаните площадки: каква площ да имат и къде да са разположени, какви съоражения да присъстват, какъв да е режима на ползване и пр. Всеки от отбора бе свободен да избере изразно средство за проекта си, което в най-голяма степен да помогне да представи идеите си: текст, презентация на Power point, скица, рисунка, макет, колаж и т.н.

Изборът на изразно средство също бе предизвикателство, защото децата трябваше да разучат различни компютърни програми и приложения, с подкрепата на ментора. Заедно с това те упражниха умения за създаване и прилагане на концепции, внимание към детайла, фокусиране, точност, самостоятелност, вземане на решения.

 

Крайната цел на задачата бе децата да направят представяне пред екипа и заедно да стигнат до обща отборна идея за визията за площадките за тийнейджъри. Това се случи в началото на юни, в първия възможен ден след падане на забраните за срещи. Първата екипна среща след изолацията мина много емоционално. Децата представиха своите проекти и се опитаха да стигнат до обща концепция. В крайна сметка отборът реши да се допита до по-широка аудитория като пусне анкета за проучване на обществените нагласи към идеите им за площадки за деца над 12 години. 

 

Отбор Промяна подготви въпосник на основата на работата по личната визия. Децата получиха ценни съвети за структуриране и оформяне на анкетата и избор на въпроси, които да са им полезни и в бъдеще. Някои от тях може да видите в канала нa Младите застъпват в YouTube ТУК.

 

Анкетата бе пусната за попълване на 09.06.2020. Споделихме я във фейсбук страницата на сдружението и в групи в социалните мрежи, в които децата и ментора са активни. Получихме голям инетерес. На 20.06.2020 заключихме въпросника с 949 отговора, от които 26,2% от целевата група на тинейджърите. 

 

Паралено, докато разпространявахме анкетата, децата и ментора проведоха лични консултации на терен, в търсене на подходящи места за площадки за тинейджъри. Екипът обсъждаше как занемарени междублокови пространства могат да се облагородят в подходящи места за срещи на деца над 12 години.

 

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

Премини към: