За стъпките на Отбор Промяна Част 3: Кой идва с нас?

 

Анализ на резултатите от анкетата на Отбор Промяна за обществените нагласи към идеята за  площадки, обособени за деца над 12 години

Питаме Ви как виждате площадките за тийнеджъри?

 

Отбор Промяна e един от трите екипа в проекта Младите застъпват на сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“.  Проектът е в подкрепа на младежката гражданска активност и в рамките на 16 месеца всеки един от екипите ще работи по конкретни застъпнически действия.

 

 

До момента

Отбор промяна избра за своя цел да популяризира идеята за създаване на площадки за деца над 12 години като места за срещи, спорт и отдих за тийнейджъри. От началото на годината децата от отбора работят по темата с подкрепата на своя ментор: идентифицираха проблема, направиха сериозен анализ, изготвиха свои лични визии за площадките. В един момент екипа установи, че има разминавания в начина, по който децата си представят площадките: какви съоражения да има, какви да са достъпът и режимът на ползване. Отбор Промяна реши да направи допитване, за да разбере как обществото вижда площадките за тийнеджъри и така да изградим стратегия за застъпничество, базирана на по-широка подкрепа.

 

Прочетете повече за първите стъпки на отбора и работата по време на изолацията.

Вижте представяне на анкетата и другите видеа на екипа в канала ни в YouTube.

 

 

Въпросникът

Анкетата бе пусната на 08.06.2020 и заключена на 20.06.2020. Екипът използва платформата на google forms и я разпространи чрез фейсбук страницата на сдружението и групи в социалните мрежи, в които членовете на екипа са активни. Броят на получените отговори за периода достигна 949.

 

 

Резултатите

От отговорите на първите два насочващи въпроса става ясно, че децата от Отбор Промяна на са сами в идеите си. Има сериозен обществен интерес към темата за площадките за деца над 12 години. Въпреки че за нея не се говори колкото за други проблеми теми в живота на децата, като тежките училищни раници и нездравословните навици у подрастващите, липсата на площадки за тийнеджъри се идентифицира като проблем от цялото общество. 98% от анкетираните мислят, че се децата над 12 се нуждаят от такива обособени места за срещи и игри.

Интересно е, че цели 119 човека (12,5%) са посочили в анкетата, че са виждали площадки предназначени за тийнейджъри. Въпреки щателното проучване, Отбор Промяна не успяха да намерят или да чуят за такива места в България. Екипът предполага, че хората възприемат спортните площадки и площадките в училищата, като площадки за деца над 12 години и това е причината за сравнително високите положителни отговори.

 

 

 

От разпределението на отговорите на третия въпрос може да се направи извода, че площадките за тийнейджъри се възприемат като място за активна почивка, спорт и пълноценно общуване с връстници. Хората очакват площадките да предоставят условия за това: спортни съоръжения, пространства за игри, места за сядане и общуване. Заедно с това площадките трябва да осигурят и място за творческа изява. Получиха се предложения за повече кошове за боклук, химически тоалетни, стени за рисуване. Площадките трябва осигуряват възможност за пълноценно включване на деца със специални потребности – достъпна архитектура, текстове на Брайл, достатъчно пространство и възможност за ползване на съоръженията от деца в количка;

 

 

 

 

 

Анкетата включва въпрос за мястото за площадки за деца над 12 години, като бяха предложени отговори „в кварталите“ или „централната част“ и различни комбинации между двете. Според почти всички анкетирани, такива площадки трябва да има във всеки квартал. Едва 7 човека (0,7%) са посочили, че предпочитат една единствена площадка в централната част на града. Вижда се, че хората искат площадките да са близо до децата и до домовете им.

 

 

 

 

 

 

От следващите отговири се вижда, че хората биха искали обособените места да се стопанисват като останалите площадки и да са отворени за всички, но да се ползват приоритетно от тийнейджърите.

 

 

 

 

Най-много респонденти попшадат във възрастовата група между 30 и 50 години. Това не е изненада, предвид че анкетата е разпространена основно във фейсбук групи, където преобладава тази възрастова група. От друга страна в нея попадат в най-голяма степен родителите на тийнейджъри, които се вълнуват от темата.

Въпросникът е попълнен от 249 деца на възраст 12-18 години, което е 26,5% от общия брой на участниците в анкетата.

 

 

 

 

Темата за площадките за тийнейджъри е интересна, но се нуждае от по-сериозна обществена дискусия. На много места в отворените въпроси участниците споделят притеснения за контрола и сигурността на децата. Бяха получени предложения за поставяне на видеокамери и полицейско присъствие, за да се намали риска от увреждане на съораженията, употребата на алкохол и тютюневи изделия, сбивания и кавги.

С голямо внимание трябва да се обсъди осигуряването на оптимална безопасност и контрол при спазване на човешките права и правата на детето, с ясно отговорности от институциите и разбиране, че децата над 12 са си още деца (не вандали, които чакат удобен случай да счупят нещо).

 

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

 

 

Премини към: