За стъпките на СМЕЛИТЕ Част 1: с малки стъпки напред

Отборът на СМЕЛИТЕ е един от трите екипа деца, с които сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“ работи по проекта Младите застъпват. С проекта подкрепяме застъпнически инициативи на децата по избран от тях проблем, като така им даваме възможност да натрупат полезни знания и умения и положителен опит в прилагане на гражданските си права. Вярваме, че това ще са безценни инструменти за бъдещето им на активни граждани. Антоанета е мнтор на екипа и подкрепа децата на всяка стъпка от застъпническата работа: избора на проблема, анализи, изготвяне на стратегия и план за действие, презентации. За разлика от другите два отбора, отборът на СМЕЛИТЕ работи изцяло он-лайн. Всички екипни срещи и лични консултации с ментора стават чрез интернет или по телефона.

 

 

Създаване на отбор

СМЕЛИТЕ са общо 8 деца, пръснати в различни градове на България – Пловдив, Русе, Ловеч, Свищов. Две от децата от скоро живеят в Германия, но поддържат близък контакт с общността тук.  Повече за тях може да порчетете в представянето на отбота на страницата на проекта.

СМЕЛИЕТ са изключително пъстър екип - живеят на различни места; възрастта им е различна и варира между 7 и 15 година; инетерсите им са всестранни – чужди езици, видео игри, готварство, домашни любимци; предизвикателствата, с които се сблъскват децата също са различни – едни започват в ново училище, други нов живот в чужда страна, на трети им предстои операция, а четвърти се учат да живеят с разбито сърце.

Обединява ги любовта към живота и желанието да направят този свят по-добро място. Точно от тази отправна точка тръгва екипа при избора на тема. Преди обаче децата да се обединят в отбора на СМЕЛИТЕ и да изберат тема минават дълги часове в опознавателни он-лайн срещи, през които те говорят за себе си и се представят един на друг, споделят интересите си, разказват за мечтите си, учат се да се изслушват и съпреживяват. С целенасочена работа менторът на екипа помага на децата да развиват своята емоционална интелигентност, умения за вербална и невербална комуникация, контрол над емоциите и конструктивно водене на спор, уменията да се представят.

 

След като децата се чувстват екип, идва ред и за избор на тема. Процесът съвсем не е спонтанен и бърз, както при отбор Запад. Напротив. Дълго се бсъждат различни варианти, но все не се намира обединяваща тема. Положението на отбора допълнително се усложнява от социалната изолация на децата заради Covid-19, училищната наотвареност и дългото време пред екраните.  Така от любовта към живота и безкрайния низ от предизвикателства, с които се сблъскват децата, се ражда идеята за темата:  Как да се справим, когато ни е трудно? или  Ако имаш лимон, направи си лимонада. СМЕЛИТЕ решават да работят върху добрите примери и да популяризират позитивни и градивни стратегии за справяне със стреса и трудностите. А добрите примери могат да са лични, или да идват от хора, на които децата се възхищават - учители, лекари, сестри, полицаи, съседи, и  други хора, които са им помогнали, когато им е било трудно.

 

Очакваме вдъхновяващи истории за СМЕЛИ хора, които вършат добрини и правят този свят по-хубаво място.

 

Вижте в канала в YouTube на Младите застъпват какво планират да ни покажат СМЕЛИТЕ.

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

Премини към: