В края на ноември в Брюксел – Белгия, се проведе конвенция на ЕРАР. Събитието се състоя на 20-ти ноември – деня, на който преди 25 години е приета Международната конвенция за правата на детето. ЕРАР е Европейска платформа срещу бедността и...
По-долу ще намерите историята на осем годишния Глеб, трогнала хиляди по света и публикувана във в. Доктор през септември 2012. И въпреки, че автора нарича историята тъжна, в нея откриваме толкова силна любов, воля и жажда за живот, способни да...
  Тази история ни позволява да надникнем във вътрешния свят на жена, изправена пред най-голямото предизвикателство в живота си. Днес, написаното по-долу е само спомен за дни на демони, черни, без надежда; дни, които изглеждат безкрайни. Надвила...
created by SEO web design