Общи насоки за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия по проекта Multi-IN

С голяма гордост ви представяме първия документ в подкрепа на приобщаването на децата със спина бифида и хидроцефалия, който създадохме по проекта Multi-IN.

 

Документът се нарича Общите насоки за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина бифида и с хидроцефалия и е много сериозен и амбициозен текст, чрез който авторите от България и Словакия се опитахме да обобщим ситуацията, в която децата ни се намират по отношение на образованието и да дадем идеи за нейното подобряване.

 

Общите насоки разглеждат широк спектър от теми - идеята за приобщаващо образование и права на децата с увреждания, концепцията за мултидисциплинарна грижа, как спина бифида и хидроцефалия засягат децата, обзор на техните специфични нужди и бариерите, с които се сблъскват в приобщаването си в училището и детската градина. Вярваме, че текстът ще е полезен за всички, пряко ангажирани с образованието на децата с увреждания – педагози, администратори, здравни работници, психолози, родители и дори по-порасналите ученици.

 

Общите насоки съдържат откъси от лични истории на деца от България и Словакия. Имената са сменени, но описаните преживявания и предизвикателства са съвсем истински. Благодарим на всички родители и деца, които допринесоха с опита си за написването на Общите насоки!

 

 

Може да изтеглите Общите насоки от линка към сайта на проекта Multi-IN: https://bit.ly/3vClSXM

 

 

В близките седмици предстои да публикуваме и първите две ръководства за приобщаване, насочени към здравните работници и психолозите. Следвайте Multi-IN във фейсбук за да сте информирани за последните новини: https://www.facebook.com/MultiINeu

Категория: