НМД се обедини в защита на приобщаващото образование за деца със СОП

На 26.01.2016 на сайта на МОН бе публикувано писмо на проф. Танев до началниците на РИО за осъществяване на приема в първи клас за предстоящата учебна година. Като родители на деца с увреждания и СОП останахме силно притеснени от текста на писмото, в което се дава предимство при приема на „деца със специални образователни потребности, когато в предпочетеното училище има изградена достъпна архитектурна среда и екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО);

Подадохме сигнал до НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА и ги запознахме с текста, който според нас  създава предпоставки за нарушаване правата на децата с увреждания при прием в първи клас и сегрегирането им в малък брой учебни заведения. Благодарни сме за подкрепата на колегите от всички 141 организации в НМД, с които изготвихме общо писмо до МОН в защита правата на децата със СОП и молба за корекции на въпросния текст.  

Може да изтеглите писмото от линка по-долу. 

Категория: