Представихме нашата Работилница за взаимопомощ на заключителна конференция на Програмата за подкрепа на НПО

На 28.02.2017 в София се проведе заключителната конференция на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

По време на изминалия програмен период Програмата е подкрепила 454 инициативи, в които се включиха 618 организации, работили в партньорство с НПО, включително държавни институции и общини, училища, университети и бизнес организации. Затова, за нас беше голяма чест да представим проекта ни Работилница за взаимопомощ, като един от успешните примери финансирани от Програмата.  

Категория: