СИМПТОМИ

Често срещани симптоми със съмнение за хидроцефалия

 

 

Черепната кухина е затворено пространство и когато ликворът заеме повече място от обикновено, мозъкът и артериите започват да се притискат, което води до повишено вътречерепно налягане и оформя състоянието хидроцефалия. Мозъкът и артериите, функциониращи при постоянно налягане, се увреждат както от механичното притискане, което унищожава нервни клетки и намалява притока на кислород, така и от невъзможносттта да растат нормално в ранната детска възраст, когато растежът е най-интензивен и е от голямо значение за бъдещото развитие на детето.

При новородените  черепът е с отворени черепни шевове и фонтанели, и при повишено налягане може бързо да нараства, компенсирайки налягането и  мозъчните клетки не се увреждат веднага. Този механизъм има краткотрайно предпазващо действие и затова е от особена важност своевременното откриване и лечение на хидроцефалията.

 

Механизмът на компенсаторно нарастване е и един от симптомите, който е лесен за проследяване. Затова е важно редовното измерване на обиколката на главата и всяко ускорено нарастване, трябва да се консултира със следящия детето лекар.

 

Други симптоми, пораждащи съмнение за хидроцефалия могат да бъдат:

  • Силно надута фонтанела, раздалечени черепни шевове при бебетата.
  • Отчетливо изразени  вени по главата на детето.
  • Повръщане, ненаддаване на тегло.
  • Постояннна нервност и плач или пълна отпуснатост и сънливост.
  • При някои деца се наблюдава характерен поглед ”залязващо слънце”, при който очните ябълки се спускат надолу.
  • Гърчове, без изяснена друга причина.
  • Невъзможност за следене на предмети с очи, липса на моторни умения за възрастта - контрол на главата, лакътна опора, обръщане, седеж и т.н. При всяко значително изоставане с повече от 3-4мес е добре да се направи консултация с невролог. При настъпили вече увреждания, се наблюдават патологични рефлекси и промени в мускулния тонус.

 

Важно  е да се отбележи, че не е задължително всички тези тежки симптоми да присъстват. Понякога хидроцефалията остава незабелязана в първите месеци и се проявява като умерено изоставане в развитието или леки смущения в двигателните функции на детето.

При по-големите деца и възрастни симптомите на повишено вътречерепно налягане са по-различни - може да има силно главоболие, повръщане, нарушения в концентрацията, зрението, паметта и двигателната координация, нарушение на походката.

Характерно за хидроцефалията е прогресивия ѝ ход на протичане, с постепенно влошаване.

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Хидроцефалия“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия и САЩ, както и от Световната Здравна Организация.

Премини към: