ДИАГНОСТИКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ

Методи за диагностика и изследване при хидроцефалия

 

Доказването на диагнозата хидроцефалия, се извършва след преглед от неврохирург и направени образни изследвания - трансфонтанелна ехография, компютърна томография или ядреномагнитен резонанс. Съществуват и други изследвания, които подпомагат диагностицирането и контрола на хидроцефалията.

 

 

Трансфонтанелна ехография (ТФЕ)

В най-ранна детска възраст  първото изследване, което се използва, напълно безвредно, е трансфонтанелната ехография (ТФЕ). Представлява ехографско изследване през фонтанелата на бебето.  Подходящо е за наблюдение при рискови бебета (недоносени или с травматично раждане), при които има увеличени вентрикули, но нямат активна симптоматика на повишено вътречерепно налягане. Наблюдението може да се извършва и от наблюдаващия педиатър, в рамките на месечните контроли. След затварянето на фонтанелите, ТФЕ не може да се прилага.

 

 

Компютърна томография на главен мозък (КТ)

Компютърната томография (скенер) е съвременен рентгенов метод, чрез който със сигурност се доказва наличието на абнормно събиране на течности и е достатъчен за потвърждаване на диагнозата. Въпреки, че облъчването се счита за умерено, диагностиката чрез скенер рядко се препоръчва на бебета и малки деца. Под умерено се има превид, че ползите от изследването многократно надвишават потенциалните рискове. Трябва обаче да се отбележи, че йонизиращото лъчение от скенера надвишава в пъти облъчването при рентгенова снимка.

Друг недостатък на метода е, че изследването трябва да се извърши в покой, а при малки деца е почти невъзможно. Това изисква поставянето на малките пациенти под анестезия.

Всички метални аксесоари, фиби, закопчалки и др. трябва да бъдат свалени. Нека родителите имат предвид това, когато обличат детето си за изследване със скенер.

Изследването се покрива от НЗОК с направление от специалист, в случая невролог. Дори планираното изследване да е направено с пътека по НЗОК, родителите трябва да заплатят за анестезиолог. КТ може да се направи и като платена процедура. Минималните цени за самото изследване започват от около 100-120 лв. Добре е изследванията да се правят на едно и също място, от един екип специалисти, който да спазват един модел на работа. В случай, че изследването се прави на ново място, е добре да се занесат предходните изображения.

 

 

Ядреномагнитен резонанс (ЯМР)

Ядреномагнитният резонанс (ЯМР) е модерен, нерентгенов метод, който дава възможност за получаване на силно контрастни образи между различните меки тъкани и това прави метода изключително полезен за детайлна образна диагностика на мозъка. ЯМР се приема за един от най-безопасните методи на образна диагностика, както за възрастни, така и за деца. Въпреки безопасността на метода, по време на самото изследване пациентите трябва да запазят пълен покой за около 30 минути, което на практика е невъзможно за бебе и малко дете и налага използването на анестезия (това важи и за пациенти с клаустрофобия).

Трябва да се вземе под внимание и мощното магнитно поле, което се генерира и налага някои ограничения при работа. Не се допускат метални предмети в контакт или в близост до скенера. Бижута, обеци, гривни, метални копчета, фиби, метални рамки и др. трябва да бъдат премахнати предварително. Нека родителите имат предвид това, когато обличат детето си за изследването. Лекарският екип трябва да бъде предварително уведомен за наличието на метални импланти като игли, пирони, скоби и др.

ЯМР е метод който не изисква специфична подготовка или начин на хранене. Самото изследване се понася лесно тъй като магнитното поле и радиовълните не се усещат и не причиняват неприятни усещания.

Апаратурата за извършване на ЯМР е изключително сложна и скъпа. Самото изследване също е скъпо, заради което достъпа до него с пътека по НЗОК не е леснен. Личният лекар издава направление за невролог, който от своя страна има месечни квоти за самото изследване и понякога се налага при планирани контролни изследвания пациентите да изчакат повече от месец (това не е валидно за спешните случаи, при изявени сиптоми за хидроцефалия или неработеща клапа, които се обработват с предимство). Направлението от невролога трябва да бъде заверено от НЗОК. Поради тази причина, добре би било, родителите да планират по-отрано контролните изследвания и прегледи.

Когато изследването се ползва по НЗОК то е безплатно и включва: провеждане на самото изследване върху една област и диск, на който са записани резултатите. На практика родителите трябва да заплатят допълнително за анестезия и ако желаят за филм (снимка) с резултатите. Ако желаят да включат и втора област за изследване (като например лумбално-сакрална област на гръбначен стълб), ще трябва да заплатят за нея.

Пациентите могат да ползват изследването извън услугите на касата като цената започва от 300 лв на област.

Не всяка болница разполага с ЯМР, а освен това трябва да се има предвид, че не всички апарати са с еднакво качество – по-съвременната и по-скъпа апаратура дава много по-добро качество на изображението, което може да е критично за поставяне на диагнозата. Заедно с качеството на апаратурата е важен и професионализма и опита на лекарския екип. Здравноосигурителната система в България позволява пациентите да избират измежду всички медицински центрове и болници, които имат договор с НЗОК и извършват образна диагностика с ЯМР, без значение на това в кое населено място се намира болничното заведение или къде е постоянното местожителство на пациента. На практика това означава, че сами може да избирате къде да направите изследването, на база качеството което получавате. Обикновено в медицинските центрове, които разполагат с апаратура от по-висок клас, записванията стават за по-дълъг период напред (няколко седмици) и това също трябва да се има предвид при планиране на изследването.

Добре е изследванията да се правят на едно и също място, от един екип специалисти, който да спазва еднакво оразмеряването и ъгъла на снимките. В случай, че изследването се прави на ново място, е добре да се занесат предходните изображения.

 

 

Изследвания на ликвор

Изследвания на ликвор се правят за отхвърляне на инфекциозни заболявания на мозъка, които имат подобна симптоматика, както и за установяване на качествата на ликвора при поставяне на клапни системи.

 

 

Изследване на очните дъна

При съмнение за повишено вътречерепно налягане, се прави преглед от офталмолог на очните дъна – ако са подложени на налягане, при тях настъпват характерни изменения. Добре е да се правят периодични профилактични прегледи, дори без проявени симптоми.

 

 

Периодично контролно замерване обиколката на главата

Задължително родителите и/или личния лекар на детето трябва редовно да замерват обиколката на главата, като водят (попълват) таблица и да следят за евентуално ускорено нарастване, което трябва да се консултира с неврохирург.

 

 

Рентген

Обикновено след навършване на 6-8 годишна възраст, при децата се налага одължаване на отвеждащия ликвора кътетър, част от шънтиращата система.  Добре е да се има предвид, че скъсвания и евентуален дефект в прохода на отвеждащия катетър, могат да се диагностицират и с нормална рентгенова снимка.

 

 

В повечето случаи хидроцефалията се диагностицира от неврохирург въз основа на резултатите от някое от образните изследвания, като след това обикновено се преминава към оперативно лечение. След оперативното лечение, споменатите образни изследвания се прилагат за последващ контрол върху работата на клапата.

При липса на изявени симптоми на вътречерепно налягане след поставяне на шънт, се препоръчва ЯМР и контролен преглед с неврохирург един път годишно, до навършване на 3 годишна възраст на детето. След това изследванията и контролите могат да бъдат още по-отдалечени във времето.

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

В част от материалите по темата „Хидроцефалия“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия и САЩ, както и от Световната Здравна Организация.

 

Премини към: