Обща информация за това какво представлява хидроцефалия, какви видове има, връзката между спина бифида и хидроцефалия.     Какво е хидроцефалия? Хидроцефалията (от гр. „hydro-“ вода, воден и „cephalus“ – глава) е болестно състояние, при което в...
Често срещани симптоми със съмнение за хидроцефалия     Черепната кухина е затворено пространство и когато ликворът заеме повече място от обикновено, мозъкът и артериите започват да се притискат, което води до повишено вътречерепно налягане и...
Методи за диагностика и изследване при хидроцефалия   Доказването на диагнозата хидроцефалия, се извършва след преглед от неврохирург и направени образни изследвания - трансфонтанелна ехография, компютърна томография или ядреномагнитен резонанс....
Методи за лечение на хидроцефалия   Лечението на хидроцефалията е оперативно при всичките й форми. Целта е механически да се отведе излишното количество течност от черепната кухина. Най-използваното средство за лечение са  шънтиращите системи. Те...
Съвети за следене обиколката на главата     Родителите на деца с висок риск от развитие на хидроцефалия или на деца, на които вече е приложено оперативно лечение, трябва да са изключително внимателни за симптоми, показващи повишено мозъчно налягане...
created by SEO web design