Добре дошли на страницата на проекта, чрез който ще предоставим на семействата на деца със спина бифида и хидроцефалия механизми за успешно спряване с най-често срещаните препядствия и трудности от ежедневието, чрез информираност, практични техники и споделяне.

Това е мястото, където може да се информирате какви стъпки предстоят по Проекта, да следите за напредъка и за постигнатите резултати.

 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ  е Проект, който се осъществява от сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

Отчет на координатоора на проекта Работилница за взаимопомощ към 30.03.2015
Представяме резултатите от втората анкета за полезността на проекта, която проведохме 3 месеца след обучението,  Благодарим на всички 24 участника, които ни върнаха попълнени въпросници.
На 06.03.2015 в зала Варна на Община Варна, в рамките на семинара „Интегриране на деца с хронични заболявния в детските заведения и училищата в Община Варна“ споделихме опита си относно механизмите за предоставяне на подкрепа между родители на деца...
ПОКАНА   от сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България (СБХБ) за представяне на резултатите от проект „Работилница за взаимопомощ“, в подкрепа на семействата на деца със спина бифида и хидроцефалия, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в...
Да отглеждаш дете със спина бифида и хидроцефалия е предизвикателство, което изисква много сили и знания. Подготвили сме тази брошура, за да подпомогнем семействата на деца със спина бифида, хидроцефалия и други увреждания с практична информация и...
      11 семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия записаха свои послания в рамките на  проекта Работилница за взаимопомощ. На 16-ти ноември 2014, пред камерата на Венци Фотев (www.fotevstyle.com) разказахме своите истории с надеждата те да...
Отчет на координатора на Проекта към членовете за свършеното по проекта Работилница за взаимопомощ за периода 10.11.2014 - 10.01.2015
В края на обучението Работилница за взаимопомощ участниците попълниха анктени карти за обратна връзка. Резултатите са изключително положителни и много ни радват.  А анализа може да се запознаете от файла по-долу:
  На сайта ни вече има достъпни контактите на 15 родители/семейства, преминали обучение в рамките на проекта Работилница за взаимопомощ. Обучението включваше темите Достъп до социални и здравни услуги, Психология на родителството, Подкрепящи...
Отчет на координатора на Проекта към членовете за свършеното до момента (10.11.2014).
Вчера (06.11.2014) успешно проведохме първото информационно събитие по проекта РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Информационното събитие бе част...
Окончателният вариант на програмата на обучението вече готов. Може да го изтеглите от линковете по-долу: Обърнете внимание, че за децата има отделна програма на 15-ти ноември.
  Първото информационно събитие по проекта РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ще проведем на 06.11.2014 в залата на Първа аудитория, МУ Варна от 18ч. То ще е част от дискусията с широката общественост и медиите по повод Световния ден посветен на спина...
Сдружение СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ набира средства за проекта „РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ“   Скъпи приятели, надяваме се да ни помогнете да реализираме нашия проект „Работилница за взаимопомощ“. Проектът се финансира в рамките на...
Обучението за семейства на деца със спина бифида и хидроцефалия по проекта РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ще проведем на 15-16.11.2014г. в к.к. Константин и Елена (в близост до Варна).   Ако имате дете със спина бифида и/или хидроцефалия и желаете да...
СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ е на път да осъществи своя първи проект по грантова схема. Сдружението е бенефициент по проект РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм...
created by SEO web design