Обучение на родителите и запознаване с проекта – 30.09 - 01.10.2016

Стартирахме проектът МОЯТ СПОРТ на 30-ти сепетември, когато събрахме родителите, участващи в проекта в Семейния клуб на сдружението и им представихме в детайли всички планирани дейности. Меглена Тодорова, терапевт по метода Бобат, говори за ползите от спорта и движението в живота на децата с двигателни нарушения. На следващия ден родителите и децата имаха възможност в рамките на Проекта да получат лична консултация относно двигателната активност на своето дете от Меглена Тодорова. Децата получиха спортни екипи за заниманията.