Представяне на проекта МЛАДИТЕ ЗАСТЪПВАТ

 

„Младите застъпват“ е проект за нашите  порастващи деца. Те са 20 деца в училищна възраст, от цялата страна и живеят със спина бифида и хидроцефалия. Повечето от тях са родени така, а други имат близък, брат или сестра със спина бифида и/или хидроцефалия.    

Те не са еднакви. Нито помежду си, нито с околните. Ходят различно, усмихват се различно. Непознатите често се обръщат след тях.Истината е, че понякога това ги кара да се чувстват като рок звезди.

Не само изглеждат различни, но и водят различен живот. Заради недостъпната архитектурна среда и липсата на опит в грижата за децата със специални нужди, ежедневието им често е изпитание на сили и воля. Дните са подчинени на стриктни графици, обикаляне по специалисти, доучване посред нощ и съвсем малко време за приятели, игри, хоби, спорт.

В този луд кръговрат децата успяват и да пораснат.

Но мечтаят за повече и могат повече…..

 

 

 

 

 

„Младите застъпват“ е проект за мечтите, за окриляването и за удоволствието да ги споделяш с приятел. Като възрастни знаем, че пътят към сбъдването на мечтите не е лек, нито равен; няма магически заклинания или готови решения. Да се сдобиеш със здрави крила и да се научиш да ги ползваш може да отнеме време и усилия, но с малко подкрепа и приятел до себе си тези усилия могат да изглеждат по-леки и дори приятни, като игра.

Гледаме на „Младите застъпват“ като на тренировъчна зала  за мечтатели, където нашите млади да изковат криле и да се научат да летят с тях.

Предвиждаме 5-дневно обучение и 14 месеца реална застъпническа работа за кауза, избрана от самите деца. Младежите се разделят на три екипа: екип Запад, за децата в близост до София, екип Изток за децата край Варна и Виртуален екип за всички, които биха се затруднили с пътуванията или предпочитат он-лайн общуването. Всяка група има ментор, който подкрепя работата на екипа по време на екипните срещи и лични консултации.

Така децата развиват ценни  умения и знания, учат се да общуват и работят в екип, мислят какво е важно за тях и какво искат да направят, за да променят света към по- добро и го правят.

 

 

 

„Младите застъпват“ е проект за действието, което носи промяна. Проектът показва на децата механизми и решения, чрез които да управляват живота си в личностен и обществен план. По-ценното е, че чрез проекта децата имат възможност лично да упражнят инструментите на застъпничеството и да видят реалните резултати от действията си.

Каузите, по които трите екипа работят  са избрани лично от децата в групата. За 14 месеца младежите изминават всички стъпки на застъпническия процес от анализ на проблема, през целеполагането до съставянето на план за действие и изпълнението му.

 

 „Младите застъпват“ е проект за визията ни за бъдещето на нашето общество, където  децата със специални нужди и семействата получават нужната им подкрепа, за да излязат от ролята на уязвима група и да упражняват правата си, като граждани и пълноправни и пълноценни членове в обществото.

 

 

 „Младите застъпват“ е партньорски проект. Той се осъществява съвместно с Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия, която работи активно и подкрепя деца и възрастни със спина бифида и хидроцефалия в Норвегия повече от 40 години. В рамките на „Младите застъпват“  колегите от Норвегия предоставят своя ценен опит в подкрепата на децата и семействата при прехода от детство към зрялост.

 

 „Младите застъпват“ е проект на „Спина бифида и хидроцефалия-България“, който изпълняваме в периода от октомври 2019 до май 2021.

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.