Екип от България участва в международно практическо обучение за подобряване здравната грижа за хората със спина бифида

В периода 09-12 април 2019, в Национален институт по детски болести Братислава, се проведе обучение, организирано от Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия. Обучението имаше за цел да подкрепи родители, пациенти и професионалисти в усилията им за подобряване на здравната и урологичната грижа за хората със спина бифида и хидроцефалия.

Участниците от България, Естония, Латвия, Румъния, Сърбия, Швейцария, Украйна и Словакия създадоха нови и задълбочиха вече съществуващите връзки между общностите на засегнатите от спина бифида и хидроцефалия и здравните професионалисти, полагащи грижа за тях на национално и международно ниво.

Обучението включваше теоритична и практическа част. В теоритичния модул бяха представени опита на Швейцария в  пренаталното оперативно лечение на спина бифида и мултидисциплинарния подход в проследяване на пациентите; приложението на антропометрията и скалата за оценка развитието на бебета и деца Бейли (Bayley) при оценяване необходимостта от оперативно лечение на хидроцефалия; уродинамичното и ехографското изследване в урологичната грижа за пациенти с неврогенен мехур; ползите на методът Чиста периодична катетъризация (CIC) и процедурата за прочистване на червата при пациенти със спина бифида.

Практическият модул обхвана различни техники за прилагане на чистата периодична катетъризация при мъже и жени, демонстрация на техниката за прочистване на дебело черво, демонстрации на уродинамично изследване при пациенти със спина бифида и тълкуване на резултатите от него.

Важна част от обучението зае споделеният опит за трудностите в постигането на независим и пълноценен живот от родители, деца и младежи със спина бифида от Словакия. Заедно с вдъхновяващия пример, личните истории разкриха социалните аспекти и ползи от качествената здравна и урологична грижа сред тази пациентска група.

От България участие в обучението взеха д-р Татяна Цанова-детски нефролог, д-р Васил Попов-детски уролог и Славея Костадинова-родител и председател на Спина бифида и хидроцефалия-България.  

Категория: