БОБАТ ТЕРАПИЯ

Същност на концепцията Бобат и приложението на Бобат при деца със спина бифида и хидроцефалия

 

Какво е бобаттерапия?

Концепцията Бобат, разработена като подход към мениджмънта на деца с церебрална парализа, е създадена от д-р Карел и г-жа Берта Бобат. Възникнала през 1940 година тя вече е добре позната и приета в много страни като един от водещите подходи в неврорехабилитацията, като много често се прилага при случаи на спина бифида и/или хидроцефалия.

Бобаттерапията е много повече от терапевтичен метод. Това е един цялостен подход към проблемите на деца и възрастни с неврологични проблеми, на които се гледа като едно цяло със средата, в която живеят. Използването на терапевтични техники за улесняване на движенията, сами по себе си са просто един от аспектите, тъй като бобатподходът обхваща цялото ежедневие на детето.

В самото начало стои предварителния анализ на терапевта, който трябва да определи какви са възможностите на детето, какви действия е способно да извършва и как, какви са основните ограничения. Тук се има предвид не просто действия като обръщане, пълзене, изправяне, а и възможностите за общуване, хранене, себереализация. Въз основа на анализа, използвайки потенциала на детето, терапевта му помага да постигне и заучи най-добрия модел на движение или извършване на конкретна дейност, който в последтсвие детето да може да приложи във функционалната си среда. Целенасочената работа върху конкретните проблеми се адресира в посока общия тонус и помагате за цялостното състояние. Много често основния проблем дори не е точно мускулния тонус, а други съпътстващи проблеми: средата; храненето; родителска свръх протекция или свръх очаквания; интелектуално развитие или поведенчески проблем. Внимателно анализиране и внимателен, последователен подход помагат за въздействието върху развитието и подобряване на функцията, така че да се извлече максималния потенциал и да се постигне по-високо качество на живот на децата и хората с проблеми в развитието. Това прави подхода Бобат приложим при децата не само с детска церебрална парализа, но и с други неврологични проблеми като спина бифида и/или хидроцефалия.

 

 

Как работи Бобат?

Основната цел на терапията е да се насърчи и увеличи способността на децата да се движат и функционират по възможно най-нормален начин. По-нормални движения не могат да бъдат получени, ако детето е оставено да се движи в няколко пози и движенията му са в ограничен репертоар. Целта на мениджмънта  е да помогне на детето да смени необичайните пози и движения, така че той или тя да е в състояние удобно и  лесно да се приспособи към околната среда и да развие по-добро качество на функционални умения и на живот.

 

 

 

Бобат помага на детето да прогресира

Всяко дете се движи с цел опознаване на околната среда. В първите етапи на развитието си то изучава себе си – рита, после слага палците на крачетата в устата  си, играе с ръце и пръсти, поставя с пръсти храна и предмети в устата си, задържа ги оглежда ги. Без много помощ и съвсем естествено, то преминава от един етап на развитие в друг. Всяко ново умение подготвя пътя за следващите, докато в крайна сметка детето усвоява по-сложни задачи, които са необходими за него като порасне. Детето със спина бифида и/или хидроцефалия също расте и се развива, но модела му на растеж и развитие може да се различава или да се забавя на определен етап. Този строго индивидуален модел поражда нуждата от строго индивидуална терапия, съобразена с потребностите и възможностите на всяко едно дете. 

Всичко това трябва да се имат предвид при работата с всяко дете. Бобатспециалистът трябва да гледа няколко стъпки напред в терапията, за да различи кои са най-съществените движения, необходими за бъдещето и да работи за постигането им. Това означава, че всяко дете, независимо от тежестта или вида на проблема, се нуждае от разнообразие на движенията и позициите през деня . Семейството също трябва да бъде научено, как да се прави това по най-ефективния и полезен начин за тяхното дете.

Ако едно дете не е в състояние да проучва околната среда, трябва да му се помогне да го направи. То трябва да вижда, докосва, да не се колебае когато се сблъсква с различни ситуации, и да се справя в  различна среда (например да бърка или да влиза в шкафове, да пипа различни материи и пр.). Във всички ситуации детето следва да бъде подпомагано да участва колкото е възможно повече . Обикновено  винаги има нещо, което детето може да прави само, без значение колко е малко е това негово участие, трябва да  го накара да се чувства част от случващото се. Това помага на детето да развие чувство за самоуважение, отговорност и да развива самостоятелност.

Играта е друг начин, по който детето се научава да развива социалното си поведение на възрастен. Едно дете играе много видове игра, които са важни за социалното и интелектуалното развитие. Терапевтът ще помогне на семейството да развива  и играе с децата си, като дава съвети за най-подходящите пози и начини на игра.  Терапевтът е на разположение  да съветва родителите и за вида на играчки и дейности, които ще бъдат от най-голяма помощ на всеки етап от развитието на бебето, детето, детето в предучилищна и детето в училище, както и на подрастващите.

 

 

 

Бобат стимулира детето да мисли за себе си

Чрез терапията всяко дете е стимулирано да бъде напълно активен участник в живота. Децата се насърчават да мислят за себе си, да правят избор и вземат  решения, да имат собствено мнение. Работи се в посока да умеят да  решават проблеми (с насоки само когато е необходимо), както и да разбират нуждите и желанията на хората около тях.

 

 

Бобат стимулира развитието на независимостта

Някои деца със спина бифида и/или хидроцефалия не успяват да развият пълна независимост в дейности като обличане, хранене, пиене, къпане, тоалет и лична хигиена. Тяхната мобилност може да бъде ограничена. Специално оборудване и помощни средства (проходилки, вертикализатори и др.) могат да се използват, за да участва детето в пълноценно тези дейности. Бобаттерапевтите могат да дадат съвети за начините да се помогне на детето да участва максимално и да се постигне оптимална степен на самостоятелнсот.

 

 

Бобат насърчава общуването

Някои деца със спина бифида и/или хидроцефалия срещат затруднения в комуникацията.

Речта е един от многото начини, по които хората общуват един с друг. Ние всички зависим до голяма степен от използването на изражението на лицето, езика на тялото, движенията на очите и жестовете, за да изразим себе си. Това са основите, върху които малките бебетата започват да общуват много преди словото да е добре развито.

Децата трябва да бъдат насърчавани да използват всички тези аспекти на комуникацията, за достигане на най-пълния възможен потенциал. Важно е да се избегне предвиждане на нуждите на детето и предпочитанията му колкото е възможно и да му се позволи да изразява себе си. Взаимодействието трябва да бъде двупосочен процес, да се даде възможност на детето в  даден момент да участва и да инициира дейности и разговори.

Логопеда може да предложи съвет още в началото за  увеличаване на  всички аспекти на развитието на комуникацията. Едно дете с ограничено развитие на речта може да бъде в състояние да използва бързо посочване с очи, за да  общува. Друго дете може да комуникира чрез използване на знаци с ръце  или посочване към символи и картинки. Тези алтернативни начини на изразяване могат да помогнат за намаляване на чувството на неудовлетвореност от неразбиране, и увеличат и ускорят развитието  на говора и разбирането на езика.

 

 

Хранене и пиене

Развитието на по-зрели умения за ядене и пиене е важна основа за развитието на говора.
Някои деца със спина бифида и/или хидроцефалия имат проблеми с храненето и пиенето. С внимателно позициониране и умения за държане е възможно да се направи храненето  в пъти по-лесно! Терапевтите могат да ви помогнат да  намерите по-удобни начини и за това целият процес да стане по-малко стресиращ и безопасен (така, че рискът от попадането на храна в дихателните пътища да се доведе до минимум). Освен за  добро позициониране, терапевтът може да съветва за структурата и представянето на различни храни, за да насърчи по-зрели, ефективни модели  за хранене и пиене. Също така е полезно да слага пръстите на ръцете си и играчки в устата си за изграждане на толерантност да бъде докосвано и да се намали нивото на свръх-чувствителност. Внимателното почистване на зъбите също помага в този процес.

Внимателна оценка и планиране на времето за хранене може да направи този процес забавен начин за включване на терапията  в рутината на ежедневието.

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

Благодарим за текста на Меглена Тодорова – терапевт по метода Бобат!