ПАСИВНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Приложението на пасивната гимнастика при деца и възрастни със спина бифида

 

 

Пасивна гимнастика се прилага при заболявания на опорно-двигателната система и/или на нервната система. Може да бъде използвана за превенция на патологични изменения в тъканите, причинени от продължително състояние на покой, както и за разнасяне на кръвоизливи. При пациентите със спина бифида, с частична или пълна пареза на долните крайници, тя е задължителна част от терапията. Основната ѝ цел е подобряване и/или запазване на ставната подвижност и тъканното хранене на връзките и муслулите и превенция на появата на контрактури и деформации.

Пасивната гимнастика обикновено е първият терапевтичен метод, който се прилага върху бебета със спина бифида. След кратко обучение от терапевт, невролог или педиатър, родителите спокойно могат да я прилагат в домашни условия. Пасивните движения обхващат всички естествени движения на ставите, които заради увреждането тялото не може да извърши волево. По време на терапевтичните процедури тези движения се извършват от друго лице (терапевт или родител) или чрез специални апарати.

 

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Физиотерапия и рехабилитация“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Австрия и Германия.

Благодарим за редакцията на Меглена Тодорова – терапевт по метода Бобат.