ИЗСЛЕДВАНИЯ

Основни изследвания на пикочния мехур и долния храносмилателен тракт

 

 

 

От гледна точка, както на контрола и профилактиката, така и на диагностиката на проблемите свързани с пикочния мехур и долния храносмилателен тракт (ДХТ), се прилагат някои базисни изследвания. В текста по-долу са описани основните от тях, как се провеждат, за какво служат резултатите и пр.

 • Урокултура
 • Изследване на кръвта
 • Уродинамика
 • Сканиране на пикочен мехур
 • Цистография

 

 

 

 

 

 

 

Изследване на урината – урокултура и антибиограма

Дава се проба от урината за анализ и установяване наличието на опасни бактерии в нея в микробиологична лаборатория. Същата проба може да бъде използвана за установяване на чувствителност на бактерията към различните видове антибиотици, т.е. от кои антибиотици се влияе и към кои е резистентна, чрез изследване наречено антибиограма. За здравно осигурените лица с направление от личния си лекар изследванията са безплатни.

Вземането на проба обикновено се извършва в домашни условия при спазване на изключително висока хигиена. Целта е да се постигне пълна стерилност на пробата.

 

 

Съвети за успешно взимане на стерилна урина:

 • Използвайте само стерилни контейнери (продават се в аптеките)!          
 • Измийте добре ръцете си преди вземане на пробата, след което ги подсушете в изпрана и неизползвана кърпа;
 • Преди вземане на пробата добре измийте гениталиите с неутрален сапун и топла вода. След измиването не избърсвайте с хавлиена кърпа или използвайте изпрана и неизползвана такава;
 • При вземане на пробата дръжте контейнера на разстояние. Не го допирайте до кожата;
 • При децата и най-вече при момичетата е особено трудно постигането на стерилност на пробата. Някои родители практикуват народни методи и приготвят за децата си вани от смрадлика 4-5 дни преди взимане на пробата.
 • Ако не е възможно вземане на стерилна проба в домашни условия, това може да стане с катетър от медицинско лице. Извеждането на урината директно от пикочния мехур ще гарантира стерилността .                            

 

Изследване на кръвта

Кръвта се състои от плазма, в която пък „плуват” кръвните телца. Най-многобройни са червените кръвни телца, които спомагат разнасянето на кислород в тялото. Около една стотна от всички кръвни телца са белите кръвни клетки. Тяхната основна роля е да борят инфекциите. Кръв се взема за следните изследвания:

 • Пълен брой кръвни телца: този тест измерва нивото на хемоглобин (в червените кръвни телца), за да се потвърди, че нямате анемия. Показва още броя, размера  и формата на червените кръвни телца, за да се потвърди, че те работят нормално, както и броя на белите кръвни телца. Ако броя на белите кръвни телца е над нормата, това обикновено е сигнал за инфекция.
 • С-реактивен протеин (СРП): нивото му в кръвта се повишава, при наличие на инфекция и спада, когато инфекцията затихне. Нивото на СРП може да бъде високо и поради други причини, например следоперативно.
 •  Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ): Този тест измерва нивото на червените кръвни телца  при утаяването им в кръвната плазма. Ако започнат да се утаяват по-бързо от нормата, това вероятно е признак за инфекция. И тук, както и при СРП, нивото може да е високо и поради други причини.
 • Урея и електролити (У и Е): Уреята е основният краен продукт, който се получава от разпада на протеините и се извлича от бъбреците. Нивото на уреята се вдига, когато функцията на бъбреците е засегната. Електролити, е сборно понятие за количеството на солите в организма- натрий, хлор, калий. И тук съществува фин баланс, който може да се наруши при засягане на бъбреците от различно естество, вкл. и при инфекции.

 

Уродинамика

Това е изследване на налягането и протичането на урината в долния бъбречен тракт (пикочния мехур и канала, през който тялото се освобождава от урината – уретрата). Уродинамиката помага да се определи дали понастоящем долният бъбречен тракт функционира нормално, или има нужда от промени. Целта на уродинамиката е да възпроизведе оплаквания или симптоми. Видео- уродинамиката може да даде допълнителна информация, която ще спомогне за установяване на проблема.. Уродинамиката се използва, за да даде отговор на следните въпроси:

 • При какво налягане пикочният мехур съхранява урината;
 • Има ли анормалност в динамиката, като например хиперактивност или отпуснатост, което може да увреди бъбреците;
 • Как се изпразва пикочният мехур.

Уродинамиката бива два вида: инвазивна и неинвазивна, като в различните болници практикуват различно. 

Преди започване на уродинамиката, лекуващият екип би трябвало да проведе подробно интервю с пациента. Интервюто е много важно, тъй като дава съществена информация на лекарите за историята на увреждането, дома и училище, както и пациентът да се убеди в ползата от процедурата и да спомага за провеждането.  

 

Неинвазивна или проста уродинамика

Изследването се прави за оценка на изтичането на урина, обикновено с пълен пикочен мехур. Пациентът ще бъде помолен да уринира в машина, която изглежда като тоалетна и измерва количеството и нивото на урината. Необходими са поне две свободни уринирания, за да се установи вида на изтичането. В някои болници е възможно да поставят сензори на външната и задната част на бедрата, които измерват мускулните контракции по време на уриниране.След това се прави ултразвукова картина на пикочния мехур. Ултразвукът е диагностика, която чрез звукови вълни дава картина на пикочния мехур и така може да се измери количеството остатъчна урина в пикочния мехур (ако има такава). Изследването се прави с инструмент, подобен на вид на микрофон, намазан с гел, който опира и се движи в областта ниско долу на корема.

Тази процедура отнема около 30 минути и родителите са придружаващи по време на нея. За тази процедура не е необходимо поставянето на катетър. Съгласно резултатите от неинвазивната уродинамика, уролога или ще избере начина на лечение или ще установи необходимостта от допълнителна информация, която се добива само, чрез по-детайлно изследване - инвазивна уродинамика

 

Инвазивна уродинамика

Изследването изисква вкарването на катетър (в пикочния мехур) през уретрата или ако има чувствителност в уретрата - в надпубисната област. Надпубисен катетър обикновено се поставя под анестезия 24 часа преди началото на уродинамиката. Катетърът се използва за напълване и изпразване на пикочния мехур, както и за измерване на налягането в пикочния мехур и уретрата. Друг катетър се вкарва в ректума, който измерва налягането в коремната област. След приключване на изследването катетрите се изваждат. Изследването продължава между час и час и половина Тъй като уродинамиката може да предизвика безпокойство, много е важно изследването да се извърши от добре подготвен и сплотен екип. Преди да започне процедурата, екипът трябва да ви покаже средата, в която тя ще бъде извършена, да отговори на въпросите ви и да ви даде подробна информация какво представлява изследването и какво да очаквате от него. 

 

Сканиране на пикочен мехур

Измерва вместимостта на пикочния мехур и показва голям ли е или е малък. Това е неинвазивна процедура и се прави с ултразвукови вълни. Корема ви се намазва с гел и малък гладък инструмент се поставя и плъзга по кожата.

 

Цистография

Това е изследване на рентген. При него се вкарва оцветител през катетър в пикочния мехур. Използва се за установяване наличието на рефлукс (връщане) на урина от пикочния мехур през уретерите в бъбреците. Достъпът до това изследване по Здравна каса в България става с направление от специалист. Обикновено се налага настаняване в болница за ден или два.

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински персонал. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

В част от материалите по темата „Тазови резервоари“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия, Шотландия и Великобритания.

Благодарим за редакцията на Д-р Хасан Бурнусузов!

Премини към: