РАЗВИТИЕ НА БЕБЕТО

От бебешка възраст до 3 години: Игра и развитие

 

От 6 месечна до 3 годишна възраст е времето на ускорено физическо развитие, научаването на нови умения, изследването на заобикалящия свят и стремежа за независимост. Последователността на етапите в  развитието е почти еднаква при повечето деца, въпреки че децата достигат различните етапи на развитие по различно време. Последователността във физическото развитие следва градираното развиване на контрол на мускулите надолу по гърба –контрол на главата, подпирането върху корем, придобиване на контрол на гърба за въртене, сядане ... Когато детето може да балансира или да седне, тогава то ще може да използва ръцете си за игра.

 

Тази последователност важи за повечето деца със спина бифида. Диагнозата спина бифида може да означава, че вашето дете се развива с различна скорост спрямо другите деца и че може да има определени функции, които то не може да овладее, но развитието му в общи линии ще следва същия модел, както при всички деца.

Наличието на хидроцефалия може да означава, че някои области на развитие са по-трудни за овладяване и може да повлияе на самомотивацията у детето.

 

Основното затруднение в развитието при децата с двигателни увреждания е, че те не могат да се движат и изследват заобикалящия свят по същия естествен начин, както другите деца. Това ограничение може да направи  детето по-бавно или да му попречи да изследва света и да се придвижва свободно, тогава е възможно да проговори по-бавно и по-бавно да научава нови модели на мислене.

 

Бебетата прекарват времето си упражнявайки се във всеки етап на развитието. Те учат чрез игра и като изследват света около тях. Те инстинктивно се наслаждават на движението, заради самото движение. Дори ако тяхното разучаване на света е възпрепятствано или забавено, то  все пак ще се случи и вие можете да помогнете на детето си да премине през различните етапи. Терапевти, които работят с деца ще ви помогнат да насърчавате и учите вашето дете така, че то да достигне всички етапи на развитие и да е готово да премине към следващите.

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

В част от материалите по темата „Живот със спина бифида и хидроцефалия“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия, Шотландия, Австрия и Германия както и от сайта на Световната здравна организация.