СКОЛИОЗА

Сколиоза - един от най-често срещаните ортопедични проблеми при деца и възрастни със спина бифида

 

 

Сколиозата се описва като латерално (странично) изкривяване на обичайно правия гръбначен стълб. При пациентите със спина бифида сколиозата винаги се явява сериозен симптом разцепването на гръбначния стълб, който изисква точно диагностициране на причините, довели до нея от гледна точка определянето на последващо лечение. Правилното определяне на конкретните причини пораждащи сколиозата от ортопедичните специалисти е ключов момент. По-долу са изброени най-често срещаните причини за появата на сколиоза при пациенти със спина бифида, които следва да допълнят общата култура на хората и семействата със спина бифида и които да изострят вниманието на засегнатите към проблема.

Информацията по-долу не представлява медицински съвет и не диагноза! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински персонал.

 

 

ПРИЧИНИ-ПОСЛЕДСТВИЯ-ДИАГНОСТИКА


 

Причина: Вродени аномалии на гръбначните прешлени (напр. клиновиден прешлен, полупрешлен)
Последствия: Вродена или рано развиваща се сколиоза със или без кифоза.
Диагностика:

·         Рентгеново  заснемане на гръбначния стълб отпред и отстрани (тоест, двуизмерно) в легнало и седнало положение за определяне на ъгъла на сколиозата и позицията спрямо ребрата

·         Компютърен томограф при анатомично обусловени труднодостъпни места

·         Ядрено магнитен резонанс на целия гръбначен мозък

 


Причина: Вродени или придобити стеснения на гръбначния канал

Последствия:

·         Ограничени изменения на гръбначния мозък, причинявани от натиск

·         Неврологично увреждане под компресията

Диагностика:

·         Неврологичен преглед

·         Рентгеново заснемане на гръбначния стълб отпред и отстрани за представяне изображение на гръбначния канал

·         Ядрено магнитен резонанс на гръбначния мозък

 


Причина: Изместване, в следствие на малформацията Киари с натиск върху гръбначния мозък 

Последствия:

·         Ограничена атрофия на гръбначния мозък в различна степен

·         Загуба на неврологични функции на мускулатурата

·         Увреждане на мускулатурата на ръцете

·         Смъкване на гръбначния мозък

Диагностика:

·         Неврологичен преглед

·         Ядрено магнитен резонанс на цялата краниоспинална ос (глава + гръбначен мозък)

·         Електрофизиологични изследвания

·         Проверка на функционирането на белите дробове: статична функция на белите дробове, нощно продължително измерване на дишането и насищането с кислород в кръвта

 


Причина: Образуване на кухини в гръбначния мозък

Последствия:

·         Ограничени неврологични изменения в областта на и под кухините

·         Ограничена или разширена пълна или частична парализа на мускулите

Диагностика: 

·         Неврологичен преглед

·         Ядрено магнитен резонанс на цялата краниоспинална ос

·         Електрофизиологични изследвания

·         Проверка на функционирането на белите дробове: статична функция на белите дробове, нощно продължително измерване на дишането и насищането с кислород в кръвта.

 


Причина: Аномалии в развитието на гръбначния мозък или/ и на обвивката на гръбначния мозък с туморни образувания, напр. арахноидални кисти с различна големина и разпространение, мастни тумори (липоми), кожни тумори (епидермоидни образувания) 

Последствия:

·         Притискане / компресия / деформация(разтягане) на гръбначния мозък

·         Неврологични смущения

Диагностика: 

·         Неврологичен преглед

·         Ядрено магнитен резонанс на цялата краниоспинална ос

·         Електрофизиологични изследвания

·         При развитие на аномалии в областта на продълговатия (гръбначен) мозък и 
шийните прешлени: проверка на функционирането на белите дробове: статична функция на белите дробове, нощно продължително измерване на дишането, насищане с кислород в кръвта и др.

 


Причина: Срастване на гръбначния мозък в областта на разцепването (Tethered cord) 

Последствия:

·         Разтягане на гръбначния мозък, причинявано от (нормален) растеж на дължина

·         Разкъсване на неврологични структури в гръбначния мозък

·         Допълнителна компресия върху гръбначния мозък в областта на разцепването

Диагностика:

·         Неврологичен преглед

·         Ядрено магнитен резонанс 

·         Електрофизиологични изследвания

·         Сонографско изследване на подвижността на гръбначния мозък.


Ортопедично-оперативни корекции на сколиозата се допускат само в случаите когато:

  • Причината за развитието на сколиозата е изяснена категорично, доколкото това е възможно;
  • Неврологичните причини - доколкото е необходимо - са третирани по неврохирургичен път;
  • Се вземат под внимание възможните въздействия върху растежа и върху други органи (преди всичко: пикочен мехур, бели дробове);
  • Ще се постигне подобрение в дейностите от ежедневния живот.

 

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

В част от материалите по темата „Спина бифида“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия, Шотландия, Австрия и САЩ, както и от www.spinabifidamoms.com.

 

Премини към: