Отговорност за предоставената на сайта информация

Ние, от СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) се стремим да публикуваме на настоящия сайт достоверна, точна и обстойна информация. Въпреки това, съществува възможност да сме допуснали случайни и непреднамерени грешки, за което екипът на СБХБ предварително се извинява на потребителите на сайта.

 

Екипът, който е работил по този сайт включва  членовете на сдружение СБХБ, външни редакори и консултанти и доброволци. Сдружение СБХБ и екипът, работил по сайта, не носят отговорност за информацията предоставена на този уеб сайт. Сдружение СБХБ и екипът, работил по сайта не носят отговорност за грешки или неточности в този уеб сайт. Посетителите на сайта носят отговорност за всички свои решения взети на базата на иформация от този сайт.

 

Сдружение СБХБ и екипът, работил по сайта не могат да носят и не поемат никаква отговорност за каквито и да било щети или загуби – преки, косвени, както и всякакви други, настъпили в резултат от каквито и да било действия, бездействия или основания произтичащи от информацията получена пряко или косвено чрез този уеб сайт.

СБХБ си запазва правото да прави промени по всяко време, без да обявява това предварително.

 

От екипът на СБХБ